Bakı şəhəri
Azərbaycan Nəşriyyatı

Renovasiya konsepsiyası
Layihə: Renovasiya konsepsiyası
Tarix: 2022
Yerləşmə: Bakı şəhəri

Azərbaycan Nəşriyyatı kompeksinin revitalizasiya konsepsiyasının əsasında dünya praktikasında postindustrial iqtisadiyyata keçid edən şəhərlərin tənəzzüldə olan sənaye komplekslərinə incə müdaxilələrlə yeni funksiyaların gətirilməsi təcrübəsi dayanır. Azərbaycanda nəşriyyat tarixini, Bakının modernist memarlıq irsini, kompleksin və yerləşdiyi ərazinin müasir istifadəsini, şəhər toxumasındakı yerini və xarici təcrübəni analiz edərək mərhələli geniş renovasiya planı hazırlanmışdır.
Layihə iştirakçıları: Tural Kərimov, Toğrul Bayramov,
Rəsul Rzalı, Çiçək Bayramlı, Ruhin Əlibəyli, Lalə İskəndərli, Emin Məmmədov, Əli Məmmədov, Səkinə Nağıyeva.