Layihələr

Şəhərsalma əsaslandırılması
Şəhərsalma əsaslandırılması
Şəhərsalma əsaslandırılması
Şəhərsalma əsaslandırılması
Laçın şəhəri
Laçın şəhəri
Laçın Şəhəri
Laçın şəhəri
Ağdam şəhəri
Qarabağ bölgəsi
Qarabağ bölgəsi
Revitalizasiya konsepsiyası
Regenerasiya konsepsiyası
Daşaltı kəndi

Şəhərsalma əsaslandırılması
Regenerasiya konsepsiyası
Abadlaşdırılma konsepsiyası
Naviqasiya konsepsiyası
İnteryer və eksteryerin təlimat kitabçası
Regenerasiya konsepsiyası
95 obyektin abidə pasportunun hazırlanması